Claire en Rob zijn de stichters van natuurcentrum Tigouleix.
Zij kochten in 1996 een oude hooischuur, en veranderde die in een karaktervolle accomodatie.
Ieder vanuit hun eigen achtergrond, met visie, kennis en vaardigheden die elkaar versterken.

Claire Heisteeg (1959)

Claire is verantwoordelijk voor de Stilte-Natuur retraite, de "Hervind je Natuur" weken de culinaire activiteiten en is het ware gezicht achter de karakteristieke sfeer op Tigouleix.

Zij richt zich op het welbevinden van onze gasten, en al sinds haar vroegste jeugd is zij geïnteresseerd in natuur en spiritualiteit. De duurzame bedrijfsvoering die op Tigouleix wordt aangehangen wordt door haar zorgvuldig geregeld.

Zo deed Claire diverse studies (biologisch-dynamische land en tuinbouw en sociale hulpverlening) om zoveel mogelijk betrokken te blijven bij milieuontwikkelingen, duurzaamheid en gezondheid. Momenteel volgt zij de opleiding tot ecopsycholoog. Door haar werkverleden op milieugebied in Nederland, waar zij veel kennis opdeed de ecologie, en de relatie mens-omgeving vond zij in het verlaten departement Creuse een ware uitdaging; het bijdragen aan een betere harmonie en leefomgeving voor de mens.

Haar ervaring in de gastronomie is op Tigouleix op een goede plek terecht gekomen. Mensen raken in vervoering over de eindeloze creativiteit die zij toont met het bereiden van de diners op Tigouleix, waar de biologische ingrediënten die zij gebruikt in overeenstemming zijn met de regionale en traditionele landbouw en veeteelt. Haar lievelingsactiviteit is de stille ochtendwandeling die haar totaal in balans brengt met de hier zo sprookjesachtige omgeving, waarmee zij uiteindelijk een is.
Rob Veen (1961)

Rob is sinds zijn vroegste jeugd gebiologeerd door alles wat kruipt, vliegt en zwemt. Hij studeerde biologie aan de katholieke leergangen in Tilburg waar hij oa. onderzoek deed aan een populatie hondsvissen in de omgeving van zijn woonplaats Eindhoven, In 1986 studeerde hij af na een vijf maanden durend onderzoek aan gemzen in de Franse en Spaanse Pyreneëen.
Tot 2006 werkte Rob als docent biologie op het middelbaar onderwijs in Nederland.
Tijdens zijn carriëre als docent ging zijn passie voor reptielen en amfibiëen een steeds grotere rol spelen.

Op Tigouleix begeleid hij natuurreizen, en doet dit als gids op zijn eigen gepassioneerde manier. Rob specialiseerde zich in de betekenis van het landschap in relatie tot de biodiversiteit en ontwikkelde daar een leerzaam en boeiend programma voor.

De grootse passie heeft hij echter voor de geelbuikvuurpad, een zeldzame amfibiesoort die als "indicator" van het kleinschalig cultuurlandschap steeds zeldzamer aan het worden is.
De vondst van één exemplaar in zijn onderzoeksgebied heeft geleid tot een, in Europees verband, belangrijk en succesvol beschermingsproject. Sinds de start van dit project heeft hij de gangbare wetenschappelijke inzichten, nodig voor bescherming van de geelbuikvuurpad, grondig kunnen bijstellen. Het is een groot genot om met deze bevlogen man de haarvaten van het departement Creuse te leren kennen!terug naar algemene informatie